Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 177/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm giai đoạn 2021-2025
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày có hiệu lực 18/12/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 177.NQ-HDND.PDF

Văn bản mới