Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 174/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 19/11/2020
Ngày có hiệu lực 19/11/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 174.NQ-HDND.PDF

Văn bản mới