Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 2474/QĐ-TTG
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 30/12/2011
Ngày có hiệu lực 30/12/2011 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Download 1328489696163.doc

Văn bản mới