Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 169/HD-VTLTNN
Trích yếu nội dung Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/03/2010
Ngày có hiệu lực 10/03/2010 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký duyệt  
Download 181.NQ-HDND.html
181.NQ-HDND.PDF

Văn bản mới