Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 111/2004/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/04/2004
Ngày có hiệu lực 23/04/2004 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải
Download 1320297634077.doc

Văn bản mới