Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 03/2010/TT-BNV
Trích yếu nội dung Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/04/2010
Ngày có hiệu lực 14/06/2010 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Trần Văn Tuấn
Download 1320297287433.doc

Văn bản mới