Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 22/2005/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 01/03/2005
Ngày có hiệu lực 15/03/2004 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải
Download 1317866015024.doc

Văn bản mới