Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 100/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 (bà Trương Thế Kiều)
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 01/07/2024
Ngày có hiệu lực 01/07/2024 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thành phố
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 100.NQ-HDND.signed.pdf

Văn bản mới