Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 94/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thành phố
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/06/2024
Ngày có hiệu lực 12/06/2024 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thành phố
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 94.NQ-HDND.signed.pdf

Văn bản mới