Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 83/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2024 Hội đồng nhân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày có hiệu lực 18/12/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 83.NQ-HDND.signed.pdf

Văn bản mới