Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 67/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2023
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày có hiệu lực 20/12/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 67.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới