Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 46/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày có hiệu lực 17/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nội vụ
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 46.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới