Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 29/NQ-HĐN
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 27/08/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 29.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới