Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 31/QĐ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2021
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 27/08/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 31.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới