Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 35/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhóm C (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) sử dụng vốn ngân sách địa phương do thành phố quản lý trên địa bàn thành phố
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 27/08/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 35-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới