Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 8/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhần dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày có hiệu lực 02/07/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 8.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới