Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 98/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Giao nhiệm vụ cho Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định một số nội dung theo điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTCngafy 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài chính
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/06/2024
Ngày có hiệu lực 12/06/2024 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thành phố
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 98.NQ-HDND.signed.pdf

Văn bản mới