Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 90/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/06/2024
Ngày có hiệu lực 12/06/2024 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thành phố
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 90.NQ-HDND (2).pdf

Văn bản mới