Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 72/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày có hiệu lực 20/07/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 72.NQ-HDND.signed.pdf

Văn bản mới