Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/01/2020
06/2018/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh. 04/05/2018
30/2017/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 17/11/2017
23/2017/TT-BTTTT Chính phủ Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 29/09/2017