TIN NỔI BẬT:
Chính phủ quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”  *  V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nội dung Đồ án Quy hoạch chung thành phố và Khu Kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040  *  Thành phố Hà Tiên gặp mặt và cảm ơn 150 tình nguyện viên của Đoàn cán bộ, nhân viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố  *  Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 30/9/2021. Về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Tiên  *  Công văn số: 530/UBND-VHXH ngày 30/9/2021. Về việc thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố  *  Thông báo số 1225/TB-UBND của UBND thành phố Hà Tiên ngày 20/9/2021. Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  *  Thành phố Hà Tiên đón đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Quân Y 121 chi viện cho công tác thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19  *  Ngày 16/09/2021 thành phố Hà Tiên đón 100 tình nguyện viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  *  Kiên Giang: Đến ngày 20/9 chuyển hóa vùng nguy cơ cao thành bình thường mới  * 

Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
36/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố 27/08/2021
35/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhóm C (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) sử dụng vốn ngân sách địa phương do thành phố quản lý trên địa bàn thành phố 27/08/2021
34/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố 27/08/2021
33/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố 27/08/2021
32/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương 27/08/2021
31/QĐ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2021 27/08/2021
30/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 27/08/2021