Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
182/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương 18/12/2020
181/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố 18/12/2020
180/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố 18/12/2020
179/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương 18/12/2020
178/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 18/12/2020
177/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm giai đoạn 2021-2025 18/12/2020
176/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2021 18/12/2020