Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
47/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 17/12/2021
46/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố 17/12/2021
45/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021
44/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021
43/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 17/12/2021
42/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Nội vụ; Các lĩnh vực khác Về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
41/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021