Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
50/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 05/05/2022
49/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai Nam Đông Hồ 05/05/2022
48/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phân loại đơn vị hành chính thành phố Hà Tiên 05/05/2022
47/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 17/12/2021
46/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố 17/12/2021
45/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021
44/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021