Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/2004/L/CTN Quốc hội Pháp lệnh Về việc công bố Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 29/06/2004
34/2001/PL-UBTVQH10 Chính phủ Pháp lệnh Nội vụ VỀ LƯU TRỮ QUỐC GIA 04/04/2001