TIN NỔI BẬT:
Thông báo số 1225/TB-UBND của UBND thành phố Hà Tiên ngày 20/9/2021. Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  *  Thành phố Hà Tiên đón đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Quân Y 121 chi viện cho công tác thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19  *  Ngày 16/09/2021 thành phố Hà Tiên đón 100 tình nguyện viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  *  Kiên Giang: Đến ngày 20/9 chuyển hóa vùng nguy cơ cao thành bình thường mới  *  TP.HÀ TIÊN-NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ CÔNG TÁC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRONG CỘNG ĐỒNG  *  Xử lý một trường hợp đăng thông tin sai lệch ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Tiên  *  Thành phố Hà Tiên - Phát động cuộc vận động sưu tầm và sáng tác tác phẩm nghệ thuật với chủ đề phòng, chống dịch Covid-19  *  TP.Hà Tiên tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 07/9/2021 đến hết ngày 13/9/2021  *  Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 7/9/2021  * 

Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 62

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
171/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2020 19/11/2020
172/2020/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguốn vốn ngân sách thành phố 19/11/2020
173/2020/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thành phố 19/11/2020
174/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết Về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương 19/11/2020
175/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 18/12/2020
176/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2021 18/12/2020
177/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm giai đoạn 2021-2025 18/12/2020