Thị xã Hà Tiên tổ chức Bế giảng lóp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1)
(03:16 | 11/06/2018)

 

Tham dự có Đ/c Đ/c Võ Thanh Dân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đ/c Huỳnh Ngọc Diễm Trinh – Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã; Đ/c Nguyễn Vân Anh – Thị ủy viên – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Đ/c Trần Văn Lâm – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

 

Lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận.

         

Qua thời gian 04 ngày (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018), học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn Biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.

 

Kết quả có 48/51 học viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 94,12%; có 48/48 học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch đạt tỷ lệ 100%, trong đó giỏi 27 học viên đạt tỷ lệ 56,25%, khá 13 học viên đạt tỷ lệ 27,08%, trung bình 8 học viên tỷ lệ 16,67%. Lớp đạt loại giỏi. Căn cứ quy định khen thưởng có 05 học viên được xét đạt thành tích “Học tập giỏi, rèn luyện tốt”.

 

             1- Đ/c Trần Thị Hoa - Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Hải

             2- Đ/c Trần Thị Mỹ Tiên - Giáo viên Trường Tiểu học Đông Hồ           

             3- Đ/c Võ Thị Thúy Kiều - Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Hải

             4- Đ/c Nguyễn Thị Lịch - Giáo viên Trường Mầm Non Hà Tiên

             5- Đ/c Huỳnh Thanh Giàu - Nhân viên Trạm Ytế xã Thuận Yên

 

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn – hội viên về quan điểm về quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, yêu CNXH, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ QP-AN và công tác quân sự địa phương cũng như nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn thị xã.

Tin: Kim Phới TTBDCT