Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến 13 giờ
(09:13 | 13/04/2018)

Tính đến 13 giờ ngày 22-5-2011 có 1.048.876 cử tri đi bầu, chiếm tỷ lệ 88,54%. Trong đó cử tri nữ có 518.970, cử tri nam 529.906; khách vãng lai 184, 408/1.722 khu vực bỏ phiếu cử tri đi bầu đạt 100%; 11/145 xã phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt 100%