Truyền hình trực tiếp Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt VII
(14:44 | 16/08/2017)

Ngày 30/6/2017, Ban Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 122/KH-BTC về việc Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt VII và sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Theo đó, mục đích của Lễ phong tặng, truy tặng là nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Yêu cầu tổ chức Lễ phải trọng thể, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm; sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham gia công tác tổ chức buổi lễ theo đúng kế hoạch. Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tỉnh Kiên Giang đợt VII là một trong những hoạt động lớn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) nên có ý nghĩa rất quan trọng.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, buổi lễ dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 14/7/2017 tại Hội trường Tỉnh ủy và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Theo Quyết định số 921/QĐ-CTN và Quyết định số 922/QĐ-CTN ngày 25/5/2017 của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tỉnh Kiên Giang có 167 bà mẹ, trong đó phong tặng 17 bà mẹ và truy tặng 150 bà mẹ. Như vậy, kể từ khi thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đến nay tỉnh ta đã trình 07 đợt được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng tổng số 1.140 mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó phong tặng 182 mẹ), nâng tổng số Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của tỉnh lên 1.623 mẹ, trong đó hiện còn 125 mẹ còn sống.

 Để buổi lễ diễn ra trọng thể, an toàn và tiết kiệm, đúng theo nghi thức quy định,  Ban Tổ chức buổi lễ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chuẩn bị và tại buổi lễ, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn của tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện có mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng lần này nhưng do sức khỏe yếu, không dự lễ tại tỉnh đến tận gia đình các bà mẹ để công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo đúng nghi thức quy định./.

                                                                                                                    HC