V/v tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và các cơ quan, đơn vị về dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
(13:35 | 05/10/2020)
UBND thành phố Hà Tiên