Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) về công tác nhân sự của thành phố
(17:00 | 02/10/2020)

           Chiều ngày 30/9/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) về công tác nhân sự của thành phố. Kỳ họp do Thường trực HĐND thành phố chủ trì.

           Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn. Đồng thời, bầu chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy Hà Tiên. Kết quả: Có 21 phiếu đạt/28 đại biểu, đạt tỷ lệ 75%.

 

Phương Thảo