Tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(10:47 | 01/07/2020)

          Ngày 19/6/2020, Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2019-2020 ban hành Kế hoạch số 136/KH-BCĐ về tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

          Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa như Hội diễn Văn nghệ quần chúng và Duyên dáng Hà Tiên năm 2020; Triển lãm ảnh; Giải bóng đá mini; Giải đua xe đạp; Giải bóng chuyền trên bãi biển, Giải cầu lông thành phố Hà Tiên đã được lên kế hoạch tổ chức trước và sau Đại hội Đảng bộ thành phố với thời gian cụ thể như sau:

        * Hội diễn Văn nghệ quần chúng và Duyên dáng Hà Tiên năm 2020.

        Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 12/7 - 15/7/2020, tại Quảng trường Chiêu Anh Các.

        * Triển lãm ảnh thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương nhiệm kỳ qua.

        Thời gian triển lãm dự kiến cuối tháng 07 năm 2020, tại Hội trường Thành ủy.

        * Giải Bóng đá mini thành phố Hà Tiên năm 2020.

        Thời gian tổ chức vào ngày 03/7 - 06/7/2020, tại Sân bóng đá Nam Anh.

        * Giải đua xe đạp thành phố Hà Tiên mở rộng năm 2020.

      Thời gian tổ chức vào ngày 12/7/2020, tại chân núi Pháo Đài thành phố Hà Tiên (đường số 01, khu đô thị C&T).

        * Giải bóng chuyền trên bãi biển thành phố Hà Tiên năm 2020.

        Thời gian tổ chức dự kiến Quý IV năm 2020, tại Khu du lịch Mũi Nai.

        * Giải cầu lông thành phố Hà Tiên mở rộng năm 2020.

        Thời gian tổ chức dự kiến Quý IV năm 2020, tại Sân cầu lông - Nhà thiếu nhi thành phố.

        Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng trên góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng và phát triển văn hóa. Ca ngợi những thành tựu vẻ vang đạt được của đất nước và địa phương trong giai đoạn đổi mới hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; ca ngợi quê hương đất nước, con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ./.