Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
(15:47 | 07/07/2020)

Banner tuyên truyền chính thức của thành phố Hà Tiên

Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Tiên quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng bộ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại!