Thành phố Hà Tiên tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019
(16:58 | 03/02/2020)

Thành phố Hà Tiên tổ chức xét tuyển viên chức

 

            Ngày 01/02/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Hà Tiên tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp có thu và sự nghiệp giáo dục năm 2019.

 

Ảnh : Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức thành phố Hà Tiên

 

          Tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp có thu trên địa bàn thành phố có 74 vị trí tuyển dụng, với 122 thí sinh tham gia. Trong đó, 44 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp có thu, với 22 vị trí tuyển dụng; 78 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục, với 52 vị trí tuyển dụng./.

Kim Ngân