Thành ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị triển khai công tác tự phê bình và phê bình năm 2019
(19:46 | 09/12/2019)

        Ngày 26/11, Thành ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị triển khai công tác tự phê bình và phê bình năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

           

          Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó tập trung hướng dẫn các nội dung kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo, quản lý; đối với cá nhân đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; các bước tiến hành kiểm điểm; quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, nhất là các điểm mới trong công tác tự phê bình và phê bình năm 2019… làm cơ sở để Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức thẩm định, xem xét và quyết định xếp loại chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ trong năm 2019./.

Phương Thảo