Ra mắt mô hình điểm “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế”
(17:03 | 12/11/2019)

           Ngày 07/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Tiên tổ chức ra mắt mô hình điểm “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế” tại khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

               Khu phố Xà Xía là địa bàn tiếp giáp nước bạn Campuchia, trong những năm qua, ban lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận khu phố phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; kết quả có 1.278/2.026 người tham gia (63%), tỷ lệ này chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch. Xuất phát từ thực tế trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Mỹ Đức chọn khu phố Xà Xía làm điểm xây dựng mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế”, Ban Chủ nhiệm mô hình có 5 thành viên.

              Tại buổi lễ, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin đến người dân các chính sách, quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, giải đáp những thắc mắc của bà con về quyền lợi, mức đóng và các chế độ được hỗ trợ khi tham gia BHYT.

           Phát biểu kết luận tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã nêu lên ý nghĩa, mục đích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cũng là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Ông cũng đề nghị lãnh đạo phường Mỹ Đức tập trung tất các nguồn lực để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; Ban chủ nhiệm mô hình rà soát hộ dân, vận động bằng nhiều hình thức tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao/.

Phương Thảo