Thành phố Hà Tiên tổ chức bầu cử điểm chức danh Trưởng Khu phố I, phường Pháo Đài
(09:17 | 18/09/2019)

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN BẦU CỬ ĐIỂM CHỨC DANH 
TRƯỞNG KHU PHỐ I, PHƯỜNG PHÁO ĐÀI


            Sáng ngày 15/9/2019, thành phố Hà Tiên tổ chức bầu cử điểm chức danh Trưởng khu phố I, phường Pháo Đài, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để rút kinh nghiệm cho các ấp, khu phố còn lại tiến hành bầu cử đồng loạt vào ngày 22/9/2019.


           

           Khu phố I, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên có 15 tổ Nhân dân tự quản; 412 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử. Để việc bầu cử diễn ra thuận lợi, Tổ bầu cử đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng xe lưu động; phối hợp với Ban lãnh đạo khu phố, các vị đại diện Tổ nhân dân tự quản xuống tận hộ gia đình tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bầu cử, để bầu ra người đại diện cho nhân dân trong tổ nhân dân tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Các bước tiến hành bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; kết quả ông Mai Thanh Phong tái đắc cử  chức danh Trưởng Khu phố I, phường Pháo Đài, nhiệm kỳ 2019-2024./.                                      
 

Hồng Điệp