Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên
(11:10 | 28/08/2019)

Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tạ Trọng Nhân