TIN NỔI BẬT:
Chính phủ quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”  *  V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nội dung Đồ án Quy hoạch chung thành phố và Khu Kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040  *  Thành phố Hà Tiên gặp mặt và cảm ơn 150 tình nguyện viên của Đoàn cán bộ, nhân viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố  *  Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 30/9/2021. Về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Tiên  *  Công văn số: 530/UBND-VHXH ngày 30/9/2021. Về việc thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố  *  Thông báo số 1225/TB-UBND của UBND thành phố Hà Tiên ngày 20/9/2021. Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  *  Thành phố Hà Tiên đón đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Quân Y 121 chi viện cho công tác thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19  *  Ngày 16/09/2021 thành phố Hà Tiên đón 100 tình nguyện viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  *  Kiên Giang: Đến ngày 20/9 chuyển hóa vùng nguy cơ cao thành bình thường mới  * 

Skip Navigation LinksChiTiet