Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

TIẾN ĐỘ BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XIII

(09:11 | 13/04/2018)

Tính đến 11 giờ ngày 22-5-2011, Bầu cử Quốc hội của tỉnh Kiên Giang có 872.550 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 73,73%. Trong đó: nữ có 429.699 người, chiếm tỷ lệ 62,54% và nam có 442.843 người, chiếm tỷ lệ 64,13%.