Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của thường trực HĐND và UBND Thành phố

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

(10:04 | 27/07/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 30.TB-UBND.PDF