Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua

(20:08 | 28/05/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Tai lieu tuyen truyen kem CV 1015-BTGTU.pdf