Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn

(19:24 | 14/08/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 278.UBND-VHXH.PDF