Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 80/UBND-VP của UBND thành phố Hà Tiên V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(14:58 | 16/03/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 80.UBND-VP.PDF