Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Tiên năm 2020

(16:57 | 04/02/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   145.QD-UBND.PDF