Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Điều chỉnh giảm vị trí và chỉ tiêu giáo viên cần tuyển dụng tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên

(10:50 | 07/01/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 03.TB-UBND.PDF