Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

(15:32 | 03/01/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 02.TB-UBND.PDF