Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

Thông báo điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019

(14:56 | 22/11/2019)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   420.TB-UBND.PDF