Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên

(11:10 | 28/08/2019)

Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tạ Trọng Nhân

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   KHSDD_HT.jpg  QD_986_UBND.signed.pdf