Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Thành phố - Phường xã

Xem với cỡ chữAA

Họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường)

(15:16 | 29/10/2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021

TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 ( KỲ HỌP BẤT THƯỜNG )

 

            Ngày 23/10/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường) nhằm xem xét 6 tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành phố,…

          Kỳ họp đã thông qua và biểu quyết các Nghị quyết, cụ thể như sau: Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng động lực phát triển phường Pháo Đài, Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính thành phố, Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố và Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Theo đó, mục tiêu quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tầm nhìn 2050 cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, phát triển thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang thành một trong những trung tâm kinh tế, giao thương, du lịch văn hóa - di sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long; chuyển hóa không gian chức năng, gắn phát triển đô thị với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển thị trường, thương mại, dịch vụ, du lịch trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu năng liên kết vùng, xác lập vị thế là một điểm đến của du lịch toàn cầu, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Hà Tiên; hướng tới phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững,… tạo tiền đề đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2025./.

                                                                                                   

Hồng Điệp